Τα προϊόντα της pHformula είναι συνταγογραφούμενης ισχύος και διατίθενται με την επίβλεψη δερματολόγων και αισθητικών.

Η πρόσβαση στο online store πραγματοποιείται με κωδικό πρόσβασης (access code).

Για να αποκτήσετε τον κωδικό πρόσβασης παρακαλώ επικοινωνήστε με τον δερματολόγο η τον αισθητικό σας, εισάγετε τον κωδικό και προμηθευτείτε τα προϊόντα που σας έχει συνταγογραφήσει.